Zimska služba

''Kranjska Sibirija", kot so Zgornjesavsko dolino radi imenovali že naši predniki, pozimi rada pokaže svoje zobe.

 

Zimska sezona praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta.

 

V tem času se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe, ki ga mora upravljavec občinskih cest pravočasno pripraviti.

 

 

Delitev po posameznih prioritetah je izdelana glede na kategorijo ceste, gostoto prometa, geografsko klimatske potrebe in krajevne potrebe. V Občini Kranjska Gora so ceste razvrščene v I., II., III. in IV. prednostni razred. Poleg cest I. prednostnega razreda prednostno vzdržujemo tudi dovoze do zdravstvenih in gasilskih ustanov, dializnih bolnikov, šol, vrtcev in živilskih trgovin.

 

Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če je na cestah I. prednostnega razreda do 10 cm snega, na drugih cestah pa 15 cm snega, promet pa je možen z uporabo zimske opreme (zimske gume, snežne verige).

 

V obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih ali plazovih, prevoznosti ni mogoče vedno zagotoviti. Kritične odseke cest je v takih primerih potrebno označiti z ustrezno prometno signalizacijo. Enako velja tudi za poledico, če je zaradi padavin cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

 

Pojasnila glede zimske službe

Občane obveščamo, da upoštevajo Odlok o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora (UVG 20/99).

Opozarjamo na 47. člen, ki prepoveduje metanje snega ali kakršnih koli predmetov na cesto.

49. člen pa opredeljuje obveznosti sosedov ob občinski cesti. Le-ti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.

Dovoz k stanovanjskim in počitniškim hišam čistijo lastniki sami, v gosto naseljenih stanovanjskih središčih pa se čiščenje izvaja z vnaprej napovedanimi akcijami v nočnem času. Največjo težavo v nočnem času povzročajo občasni stanovalci, ki svoja vozila puščajo na občinskih cestah in s tem onemogočajo hitro in učinkovito odstranjevanje snega.

 

Občasnim obiskovalcem in prebivalcem priporočamo, da si priskrbijo zimsko opremo (za avtomobil primerne pnevmatike in verige) in kovinsko lopato (za pripravo parkirišča oz. čiščenje dovoza).

 

Z ustrezno visokimi koli je potrebno označiti meje ograj in drugih ovir, ki bi lahko poškodovali plužne enote. Stroj lahko kljub temu poškoduje lastnino (zaradi slabe vidljivosti,...). Vsako poškodbo zasebne lastnine s strani vzdrževalca javnih prometnih površin, ki je nastala izven varovalnega pasu cestnega telesa, je potrebno prijaviti na Komunalo najkasneje v 24 urah na tel. št.: 04 588 11 56, po pošti na naslov Komunala Kranjska Gora d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek ali na elektronski naslov info@komunala-kg.si.

 

Odlaganje snega iz zasebnih na javne površine ni dovoljeno.

Pluženje in rezkanje snega poteka po prioritetah, ki jih na predlog vzdrževalca in obravnavi po krajevnih skupnostih potrdi občinski svet.

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.