Objavljeno: 01. 09. 2016

Praznjenje greznic in MKČN

Uporabnike storitev obveščamo, da greznice in male čistilne naprave praznimo od 15. aprila do 31. oktobra.

 

V skladu s 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) se prevzem blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav izvaja enkrat na tri leta, po programu Komunale Kranjska Gora. Uporabniki bodo o datumih prevzema predhodno obveščeni.

Storitev prevzema blata v krajših časovnih presledkih se naroča in zaračunava posebej.  

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.