logotip
logotip
logotip

Aktualne novice

ODPADKI

Objavljeno: 05. 12. 2016
V letu 2016 smo uvedli čipiranje zabojnikov. Večina zabojnikov je že označena s čipi, kar omogoča evidentiranje praznjenj posameznih zabojnikov na terenu. Standardizirani in primerno označeni zabojniki so eden izmed pomembnejših pogojev za..

KANALIZACIJA

Objavljeno: 01. 09. 2016
Uporabnike storitev obveščamo, da greznice in male čistilne naprave praznimo od 15. aprila do 31. oktobra.   V skladu s 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) se prevzem blata iz greznic in..

ODPADKI

Objavljeno: 29. 06. 2016
Kljub številnim opozorilom in vsesplošnemu obveščanju o ločevanju, se še vedno vse prevečkrat srečujemo z napačno odloženimi odpadki. Odgovorno ravnanje z odpadki je eden bistvenih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja. Cilj pravilnega..

Svetovni dan voda

Objavljeno: 22. 03. 2016
Bodimo odgovorni   Pomanjkanje vode je svetovni problem, ki pa se nam večinoma ne zdi tako pomemben. Zavemo se ga šele takrat, ko smo žejni ali nam voda ne priteče iz pipe. Ljudje vodo pijemo, z njo kuhamo, se umivamo, pomivamo, peremo in..

Objavljeno: 20. 10. 2015
Na podlagi sklepa Sveta KS Dovje Mojstrana, so se s 15.10.2015 na javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o. prenesle vse naloge, ki jih je v zvezi s pokopališčem na Dovjem opravljala krajevna skupnost Dovje - Mojstrana.   Na sedežu našega..

Objavljeno: 20. 10. 2015
Spoštovani uporabniki naših storitev! Stanje vodomera za tekoči mesec lahko sporočate med 25. dnem tekočega in 1. delovnim dnem naslednjega meseca, v kolikor želite, da se javljeni odčitek upošteva pri obračunu komunalnih..

Objavljeno: 05. 02. 2015
V tabeli podajamo pregled vrednosti nekaterih parametrov v pitni vodi in mejne vrednosti.   Obvestilo občankam in občanom v zvezi s posredovanjem informacij, vezanih na oskrbo s pitno vodo   Vse odjemalce pitne vode iz javnih vodovodov v..

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.