Preskoči glavno vsebino

Zimska služba

''Kranjska Sibirija", kot so Zgornjesavsko dolino radi imenovali že naši predniki, pozimi rada pokaže svoje zobe.

 

Zimska sezona praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta.

 

V tem času se ceste vzdržujejo v skladu z Izvedbenim programom zimske službe, ki ga mora upravljavec občinskih cest pravočasno pripraviti.

 

 

Delitev po posameznih prioritetah je izdelana glede na kategorijo ceste, gostoto prometa, geografsko klimatske potrebe in krajevne potrebe. V Občini Kranjska Gora so ceste razvrščene v I., II., III. in IV. prednostni razred. Poleg cest I. prednostnega razreda prednostno vzdržujemo tudi dovoze do zdravstvenih in gasilskih ustanov, dializnih bolnikov, šol, vrtcev in živilskih trgovin.

 

Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če je na cestah I. prednostnega razreda do 10 cm snega, na drugih cestah pa 15 cm snega, promet pa je možen z uporabo zimske opreme (zimske gume, snežne verige).

 

V obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih ali plazovih, prevoznosti ni mogoče vedno zagotoviti. Kritične odseke cest je v takih primerih potrebno označiti z ustrezno prometno signalizacijo. Enako velja tudi za poledico, če je zaradi padavin cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

 

Pojasnila glede zimske službe

Občane obveščamo, da upoštevajo Odlok o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora (UVG 20/99).

Opozarjamo na 47. člen, ki prepoveduje metanje snega ali kakršnih koli predmetov na cesto.

49. člen pa opredeljuje obveznosti sosedov ob občinski cesti. Le-ti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.

Dovoz k stanovanjskim in počitniškim hišam čistijo lastniki sami, v gosto naseljenih stanovanjskih središčih pa se čiščenje izvaja z vnaprej napovedanimi akcijami v nočnem času. Največjo težavo v nočnem času povzročajo občasni stanovalci, ki svoja vozila puščajo na občinskih cestah in s tem onemogočajo hitro in učinkovito odstranjevanje snega.

 

Občasnim obiskovalcem in prebivalcem priporočamo, da si priskrbijo zimsko opremo (za avtomobil primerne pnevmatike in verige) in kovinsko lopato (za pripravo parkirišča oz. čiščenje dovoza).

 

Z ustrezno visokimi koli je potrebno označiti meje ograj in drugih ovir, ki bi lahko poškodovali plužne enote. Stroj lahko kljub temu poškoduje lastnino (zaradi slabe vidljivosti,...). Vsako poškodbo zasebne lastnine s strani vzdrževalca javnih prometnih površin, ki je nastala izven varovalnega pasu cestnega telesa, je potrebno prijaviti na Komunalo najkasneje v 24 urah na tel. št.: 04 588 11 56, po pošti na naslov Komunala Kranjska Gora d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek ali na elektronski naslov info@komunala-kg.si.

 

Odlaganje snega iz zasebnih na javne površine ni dovoljeno.

Pluženje in rezkanje snega poteka po prioritetah, ki jih na predlog vzdrževalca in obravnavi po krajevnih skupnostih potrdi občinski svet.

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.