Cenik

 

Cene od 01. 07. 2023

 

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

 

 

Cena v EUR brez DDV/m3

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV/m3

ČIŠČENJE ODP. VODA

0,7931

0,0753

0,8684

 Subvencija

 0,2107

0,02 

 0,2307

       

OMREŽNINA

Cena v EUR brez DDV

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV

DN</=20

1,9662

0,1868

2,1530

20<DN<40

5,8986

0,5604

6,4590

40</=DN<50

19,6622

1,8679

21,5301

50</=DN<65

29,4932

2,8019

32,2951

65</=DN<80

58,9865

5,6037

64,5902

80</=DN<100

93,3108

8,8645 102,1753

100</=DN<150

196,6215

18,6790

215,3005

 

 

 

 

 

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

 

Cena v EUR brez DDV/m3

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV/m3

ODVAJANJE ODP. VODA

0,4521

0,0429

0,4950

Subvencija

0,0463

0,0044 

0,0507

 

 

 

 

OMREŽNINA

Cena v EUR brez DDV

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV

DN</=20

2,7156

0,2580

2,9736

20<DN<40

8,1468

0,7739

8,9207

40</=DN<50

27,1558

2,5798

29,7356

50</=DN<65

40,7338

3,8697

44,6035

65</=DN<80

81,4675

7,7394

89,2069

80</=DN<100

135,7792

12,8990

148,6782

100</=DN<150

271,5581

25,7980

297,3561

150</=DN

543,1168

51,5961

594,7129

  

ODVOZ IN ČIŠČENJE GREZNIČNIH GOŠČ

 

Cena v EUR brez DDV/m3

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV/m3

PREVOZ GREZNIČNIH GOŠČ

0,3607

0,0343

0,3950

Subvencija

0,0614

0,0058

0,0672

OBDELAVA BLATA IZ GREZ. GOŠČ

0,1228

0,0117

0,1345

Subvencija

0,0143

0,0014

0,0157

 

 

 

 

OMREŽNINA

Cena v EUR brez DDV

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV

DN</=20

1,9662

0,1868

2,1530

20<DN<40

5,8986

0,5604

6,4590

40</=DN<50

19,6622

1,8679

21,5301

50</=DN<65

29,4932

2,8019

32,2951

65</=DN<80

58,9865

5,6037

64,5902

80</=DN<100

93,3108

8,8645

102,1753

100</=DN<150

196,6215

18,6790

215,3005

 

 

 

 

 

CENIK PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN PO NAROČILU

Relacija

Cena v EUR brez DDV/do 6m3    

 

 

Belca, Dovje, Mojstrana, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Podkoren, Rateče, Radovna, Srednji Vrh

92,19

 

 

Planinski domovi, Vrata, Vršič, Tamar

127,90

 

 

 

CENIK DOVOZA GREZNIČNIH GOŠČ NA ČN TABRE

 Cena v EUR brez DDV/m3                                                                  14,00

   

* V primeru intervencije se cena poviša za 50%.

 

 

 

Cene od 01. 05. 2022

 

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

 

Cena v EUR brez DDV/m3

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV/m3

ČIŠČENJE ODP. VODA

0,5923

0,0563

0,6486

 Subvencija

 0,2107

0,02 

 0,2307

       

OMREŽNINA

Cena v EUR brez DDV

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV

DN</=20

1,7759

0,1687

1,9446

20<DN<40

5,3277

0,5061

5,8338

40</=DN<50

17,7590

1,6871

19,4461

50</=DN<65

26,6385

2,5307

29,1692

65</=DN<80

53,2770

5,0613

58,3383

80</=DN<100

88,7950

8,4355

97,2305

100</=DN<150

177,5900

16,8711

194,4611

150</=DN

355,1800

33,7421

388,9221

 

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

 

Cena v EUR brez DDV/m3

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV/m3

ODVAJANJE ODP. VODA

0,4395

0,0418

0,4813

Subvencija

0,0463

0,0044 

0,0507

 

 

 

 

OMREŽNINA

Cena v EUR brez DDV

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV

DN</=20

2,5544

0,2427

2,7971

20<DN<40

7,6632

0,7280

8,3912

40</=DN<50

25,5440

2,4267

27,9707

50</=DN<65

38,3160

3,6400

41,9560

65</=DN<80

76,6320

7,2800

83,9120

80</=DN<100

127,7200

12,1334

139,8534

100</=DN<150

255,4400

24,2668

279,7068

150</=DN

510,8800

48,5336

559,4136

  

ODVOZ IN ČIŠČENJE GREZNIČNIH GOŠČ

 

Cena v EUR brez DDV/m3

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV/m3

PREVOZ GREZNIČNIH GOŠČ

0,3515

0,0334

0,3849

Subvencija

0,0614

0,0058

0,0672

OBDELAVA BLATA IZ GREZ. GOŠČ

0,0943

0,0090

0,1033

Subvencija

0,0143

0,0014

0,0157

 

 

 

 

OMREŽNINA

Cena v EUR brez DDV

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV

DN</=20

1,7759

0,1687

1,9446

20<DN<40

5,3277

0,5061

5,8338

40</=DN<50

17,7590

1,6871

19,4461

50</=DN<65

26,6385

2,5307

29,1692

65</=DN<80

53,2770

5,0613

58,3383

80</=DN<100

88,7950

8,4355

97,2305

100</=DN<150

177,5900

16,8711

194,4611

150</=DN

355,1800

33,7421

388,9221

 

CENIK PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN PO NAROČILU

Relacija

Cena v EUR brez DDV/do 6m3    

 

 

Belca, Dovje, Mojstrana, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Podkoren, Rateče, Radovna, Srednji Vrh

70,92

 

 

Planinski domovi, Vrata, Vršič, Tamar

98,39

 

 

 

CENIK DOVOZA GREZNIČNIH GOŠČ NA ČN TABRE

 Cena v EUR brez DDV/m3                                                                  14,00

   

* V primeru intervencije se cena poviša za 50%.

 

 

Cene od 01.10.2016

 

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

 

Cena v EUR brez DDV/m3

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV/m3

ČIŠČENJE ODP. VODA

0,4186

0,040

0,4584

 

 

 

 

OMREŽNINA

Cena v EUR brez DDV

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV

DN</=20

2,7285

0,2592

2,9877

20<DN<40

8,1855

0,7776

8,9631

40</=DN<50

27,2850

2,5921

29,8771

50</=DN<65

40,9275

3,8881

44,8156

65</=DN<80

81,8550

7,7762

89,6312

80</=DN<100

136,4250

12,9604

149,3854

100</=DN<150

272,8500

25,9208

298,7708

150</=DN

545,7000

51,8415

597,5415

 

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

 

Cena v EUR brez DDV/m3

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV/m3

ODVAJANJE ODP. VODA

0,3932

0,0374

0,4306

 

 

 

 

OMREŽNINA

Cena v EUR brez DDV

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV

DN</=20

2,6813

0,2547

2,9360

20<DN<40

8,0439

0,7642

8,8081

40</=DN<50

26,8130

2,5472

29,3602

50</=DN<65

40,2195

3,8209

44,0404

65</=DN<80

80,4390

7,6417

88,0807

80</=DN<100

134,0650

12,7362

146,8012

100</=DN<150

268,1300

25,4724

293,6024

150</=DN

536,2600

50,9447

587,2047

  

ODVOZ IN ČIŠČENJE GREZNIČNIH GOŠČ

 

Cena v EUR brez DDV/m3

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV/m3

PREVOZ GREZNIČNIH GOŠČ

0,2901

0,0276

0,3177

OBDELAVA BLATA IZ GREZ. GOŠČ

0,0800

0,0076

0,0876

 

 

 

 

OMREŽNINA

Cena v EUR brez DDV

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV

DN</=20

2,7285

0,2592

2,9877

20<DN<40

8,1855

0,7776

8,9631

40</=DN<50

27,2850

2,5921

29,8771

50</=DN<65

40,9275

3,8881

44,8156

65</=DN<80

81,8550

7,7762

89,6312

80</=DN<100

136,4250

12,9604

149,3854

100</=DN<150

272,8500

25,9208

298,7708

150</=DN

545,7000

51,8415

597,5415

 

CENIK PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN PO NAROČILU

Relacija

Cena v EUR brez DDV/do 6m3    

 

 

Belca, Dovje, Mojstrana, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Podkoren, Rateče, Radovna, Srednji Vrh

67,92

 

 

Planinski domovi, Vrata, Vršič, Tamar

93,39

 

 

 

CENIK DOVOZA GREZNIČNIH GOŠČ NA ČN TABRE

Cena v EUR brez DDV/m3                                                                  10,00

  

* V primeru intervencije se cena poviša za 50%.

 

 

Cena v EUR brez DDV/m3

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV/m3

ČIŠČENJE ODP. VODA

0,7931

0,0753

0,8684

 Subvencija

 0,2107

0,02 

 0,2307

       

OMREŽNINA

Cena v EUR brez DDV

DDV 9,5 %

Cena v EUR z DDV

DN</=20

1,9662

0,1868

2,1530

20<DN<40

5,8986

0,5604

6,4590

40</=DN<50

19,6622

1,8679

21,5301

50</=DN<65

29,4932

2,8019

32,2951

65</=DN<80

58,9865

5,6037

64,5902

80</=DN<100

93,3108

8,8645 102,1753

100</=DN<150

196,6215

18,6790

215,3005

 

 

 

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.