Preskoči glavno vsebino

Pokopališča in pogrebna služba

 

Komunala skrbi za vzdrževanje mrliških vežic in urejanje pokopališč Dovje, Kranjska Gora, Podkoren in Rateče. 

 

Cenik najemnin grobov

 

POKOPALIŠČE

VRSTA GROBA

enojni, otroški

dvojni

žarni

DOVJE staro pokopališče

9,70 EUR

19,40 EUR

-

DOVJE

16,70 EUR

33,30 EUR

16,70 EUR

KRANJSKA GORA

16,70 EUR

33,30 EUR

16,70 EUR

PODKOREN

9,70 EUR

19,40 EUR

-

RATEČE

9,70 EUR

19,40 EUR

-

 

 

Najem grobnega polja 

  • Vse postopke glede najemnine stranka uredi v pisarni na sedežu podjetja.
  • Če je bil prvotni najemnik pokojnik, in je že imel v najemu enega ali več grobnih prostorov, ima pravico najeti grobni prostor tisti, ki je poravnal stroške pokopa.
  • Fizični osebi odstopi grobni prostor nekdo, ki ga že ima v najemu. V tem primeru se morata zdajšnji in bodoči najemnik oglasiti v sprejemni pisarni na sedežu podjetja in podpisati izjavo za prenos najemnega razmerja. Pogodba o prenosu bo veljavna, ko jo bosta podpisala oba, novi najemnik pa še najemno pogodbo.
  • Obrazec o najemu in prenosu najemništva dobite na sedežu podjetja, ali pa ga natisnete s klikom na povezavo. Originalno izpolnjen dokument vrnete na naš naslov.

 

Vrnitev grobnega polja

Najemnik se mora oglasiti pri nas z osebnim dokumentom, ki ga je izdal upravni organ, in podpisati izjavo o odstopu najemništva. 

 

Sprememba naslova najemnika

Vsi najemniki morajo redno sporočati spremembe naslovov. To lahko opravijo osebno na sedežu Komunale Kranjska Gora v Gozd Martuljku, Spodnje Rute 50 ali po telefonu, številka 04/588 11 56, po pošti na naslov Komunala Kranjska Gora d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek in po elektronski pošti na elektronski naslov ....

 

Ukrepi ob neplačilu najemnine, odstop od pogodbe

V primeru, da najemnik ne plačuje letne najemnine ali ne spoštuje pokopališkega reda in ureditvenega načrta, lahko upravljalec po predhodnem opozorilu prekliče pogodbo.

V kolikor najemnik tri leta zapored ne poravna najemnine groba, upravljalec prekine najemno pogodbo, prenese posmrtne ostanke v skupno grobišče, odstrani spomenik ter odda grob drugemu najemniku.

V primeru, da najemnik odstopi od najemne pogodbe, mora ob odstopu od najemne pogodbe v roku 15 dni odstraniti z groba nagrobnik in druge predmete ter jih odstraniti z območja pokopališča.

 

Pogrebna služba

Pogrebno dejavnost v imenu Komunale Kranjska Gora d.o.o. izvaja:

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice

Telefon pogrebne službe: 031 33 45 33

Dežurna pogrebna služba: 031 52 02 00 

 

Skrbniki mrliških vežic

Mrliške vežice

kontakt                                              telefon                 e-pošta

Rateče

KS Rateče                               04/5876-041     ksratece@kranjska-gora.si

Podkoren

Komunala Kranjska Gora      04/5881-156     info@komunala-kg.si

Kranjska Gora

Komunala Kranjska Gora      04/5881-156     info@komunala-kg.si

Dovje

Komunala Kranjska Gora      04/5881-156     info@komunala-kg.si

 

Ključe za mrliške vežice dobite pri skrbnikih, prikazanih v zgornji tabeli.

 

Pokopališče Dovje

Na podlagi sklepa Sveta KS Dovje Mojstrana, so se s 15.10.2015 na javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o. prenesle vse naloge, ki jih je v zvezi s pokopališčem na Dovjem opravljala krajevna skupnost Dovje - Mojstrana.

 

Na sedežu našega podjetja bomo izdali dovoljenje za pokop, z vami sklenili pogodbo za najem grobnega polja in vam predali ključe poslovilnih vežic.

Pogrebno dejavnost opravlja podjetje Jeko, d.o.o.

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.