Odpadne vode

Kanalizacijske sisteme ločimo glede na vrsto vode, ki jo odvajamo, na mešan in ločen kanalizacijski sistem. Če odvajamo po kanalizacijskem sistemu odpadno vodo in padavinsko vodo skupaj, govorimo o mešanem sistemu, če pa odvajamo v en kanalizacijski sistem padavinsko vodo, v drug sistem pa odpadno vodo, govorimo o ločenem sistemu.

Včasih so se odpadne vode iz gospodinjstev odvajale v razne potoke, hudournike in podobno. Kasneje so se zbirale v greznicah. Danes pa se interne kanalizacije zaključujejo v javnem kanalizacijskem omrežju, ki vodijo odpadne vode v čistilno napravo.

 

Spremljanje in nadzor črpališč na kanalizacijskem omrežju

Na javnem kanalizacijskem omrežju je 24 črpališč, ki pripomorejo k odvajanju odpadne vode. Vsa črpališča so daljinsko vodena in nadzorovana 24 ur na dan 365 dni v letu, kar zagotavlja optimalno delovanje in veliko varnost obratovanja črpališč.

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.