Preskoči glavno vsebino

Odpadne vode

Kanalizacijske sisteme ločimo glede na vrsto vode, ki jo odvajamo, na mešan in ločen kanalizacijski sistem. Če odvajamo po kanalizacijskem sistemu odpadno vodo in padavinsko vodo skupaj, govorimo o mešanem sistemu, če pa odvajamo v en kanalizacijski sistem padavinsko vodo, v drug sistem pa odpadno vodo, govorimo o ločenem sistemu.

Včasih so se odpadne vode iz gospodinjstev odvajale v razne potoke, hudournike in podobno. Kasneje so se zbirale v greznicah. Danes pa se interne kanalizacije zaključujejo v javnem kanalizacijskem omrežju, ki vodijo odpadne vode v čistilno napravo.

 

Spremljanje in nadzor črpališč na kanalizacijskem omrežju

Na javnem kanalizacijskem omrežju je 24 črpališč, ki pripomorejo k odvajanju odpadne vode. Vsa črpališča so daljinsko vodena in nadzorovana 24 ur na dan 365 dni v letu, kar zagotavlja optimalno delovanje in veliko varnost obratovanja črpališč.

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.