Preskoči glavno vsebino

Vodovodni sistem

Vodovodni sistemi in vodni viri v občini Kranjska Gora, katerih upravljavec je Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

 

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o. na območju občine Kranjska Gora upravlja naslednje vodovodne sisteme:

 

 • Korensko sedlo
 • Rateče (ID številka vodovoda: 439;ID številka oskrbovalnega območja: 69),
 • Jasna (ID številka vodovoda: 400; ID številka oskrbovalnega območja: 71),
 • Kranjska Gora – Železniški
 • Kranjska Gora – Zagmajnica
 • Kranjska Gora – Log
 • Kr. Gora – Jurež (ID številka vodovoda: 349;ID številka oskrbov. območja: 988),
 • Belca (ID številka vodovoda: 371; ID številka oskrbovalnega območja: 74),
 • Dovje (ID številka vodovoda: 389; ID številka oskrbovalnega območja: 75),
 • Mojstrana (ID številka vodovoda: 351; ID številka oskrbov. območja: 989),
 • Zg. Radovna (ID številka vodovoda: 459; ID številka oskrbov. območja: 73).

 

 

Vodovodni sistem (VS) Korensko sedlo:

Vodovodni sistem Korensko sedlo s pitno vodo oskrbuje objekte na Korenskem sedlu.

V letu 2023 je bil iz VS do odjemalcev distribuiran 301 m3 pitne vode.  

 

Izdatnost vira in fizikalno-kemijske lastnosti vode:

Izdatnost vodnega vira l/s

Tretiranje /obdelava vode

pH vrednost

vode

Elektro-prevodnost vode

(v µS/cm)

 

Trdota vode

(v 0N)

 

Kalcij

(mg/l)

 

Magnezij

(mg/l)

 

Kalij

(mg/l)

 ca. 0,5

Ne

7,50

60

1,8

(zelo mehka)

 

 

 

 

Vodovodni sistem (VS) Rateče:

Vodovodni sistem Rateče s pitno vodo oskrbuje 897 odjemalcev na lokacijah:

 • Dom v Tamarju,
 • Planica,
 • Rateče in
 • spodnji del naselja Podkoren.

V letu 2023 je bilo iz VS Rateče in Kranjska Gora (Jurež) do odjemalcev distribuiranih 66.503 m3 pitne vode.

 

Izdatnost vira in fizikalno-kemijske lastnosti vode:

Izdatnost vodnega vira l/s

Tretiranje /obdelava vode

pH vrednost

vode

Elektro-prevodnost vode

(v µS/cm)

 

Trdota vode

(v 0N)

 

Kalcij

(mg/l)

 

Magnezij

(mg/l)

 

Kalij

(mg/l)

ca. 5-10 

Da (UV)

7,69

153

5,2

(mehka)

 19

6,8 

˂0,10

 

Vodovodni sistem (VS) Jasna:

Vodovodni sistem Jasna s pitno vodo oskrbuje naselje Jasna (86 odjemalcev).

V letu 2023 je bilo iz VS do odjemalcev distribuiranih 13.080 m3 pitne vode.

 

Izdatnost vira in fizikalno-kemijske lastnosti vode:

Izdatnost vodnega vira l/s

Tretiranje /obdelava vode

pH vrednost

vode

Elektro-prevodnost vode

(v µS/cm)

 

Trdota vode

(v 0N)

 

Kalcij

(mg/l)

 

Magnezij

(mg/l)

 

Kalij

(mg/l)

 ca. 0,5-2,5

Ne

7,73

294

10,2

(srednje trda)

 31

 20

 0,11

 

Vodovodni sistem Kranjska Gora - Železniški:

Vodovodni sistem Kranjska Gora - Železniški s pitno vodo oskrbuje:

 • Bezje,
 • Čičare,
 • del Koroške ulice,
 • del naselja Slavka Černeta.

V letu 2023 je bilo iz VS do odjemalcev distribuiranih 31.184 m3 pitne vode.

 

Izdatnost vira in fizikalno-kemijske lastnosti vode:

Izdatnost vodnega vira l/s

Tretiranje /obdelava vode

pH vrednost

vode

Elektro-prevodnost vode

(v µS/cm)

 

Trdota vode

(v 0N)

 

Kalcij

(mg/l)

 

Magnezij

(mg/l)

 

Kalij

(mg/l)

 ca. 4-5

Ne

7,86

356

13,0

(dokaj trda)

 36

21

 0,54

 

Vodovodni sistem Kranjska Gora - Zagmajnica:

Vodovodni sistem Kranjska Gora - Zagmajnica s pitno vodo oskrbuje Vršiško cesto od 1 do 37.

V letu 2023 je bilo iz VS do odjemalcev distribuiranih 12.255 m3 pitne vode.

 

Izdatnost vira in fizikalno-kemijske lastnosti vode:

Izdatnost vodnega vira l/s

Tretiranje /obdelava vode

pH vrednost

vode

Elektro-prevodnost vode

(v µS/cm)

 

Trdota vode

(v 0N)

 

Kalcij

(mg/l)

 

Magnezij

(mg/l)

 

Kalij

(mg/l)

 ca. 3-4

Ne

7,67

316

11,1

(srednje trda)

 33

 19

 0,12

 

Vodovodni sistem Kranjska Gora - Log:

Vodovodni sistem Kranjska Gora - Log s pitno vodo oskrbuje:

 • Log,
 • Savsko naselje,
 • Borovško cesto od 1 do 41,
 • *v primeru povečanja motnosti vode iz VS Kranjska Gora - Jurež) pa tudi Gozd Martuljek.

V letu 2023 je bilo iz VS do odjemalcev distribuiranih 21.044 m3 pitne vode.

 

Izdatnost vira in fizikalno-kemijske lastnosti vode:

Izdatnost vodnega vira l/s

Tretiranje /obdelava vode

pH vrednost

vode

Elektro-prevodnost vode

(v µS/cm)

 

Trdota vode

(v 0N)

 

Kalcij

(mg/l)

 

Magnezij

(mg/l)

 

Kalij

(mg/l)

 ca. 3-6

Da (UV)

7,67

361

11,3

(srednje trda)

 33

 15

 0,23

 

Vodovodni sistem (VS) Kranjska Gora - Jurež:

Vodovodni sistem Kranjska Gora - Jurež s pitno vodo oskrbuje 2665 odjemalcev na lokacijah (skupno):

 • zgornji del naselja Podkoren,
 • Kranjska Gora (razen naselij, ki si opisana pod oskrbo z vodo VS Kranjska Gora - Železniški, Zagmajnica in Log),
 • Gozd Martuljek in
 • Srednji Vrh.

V letu 2023 je bilo iz VS do odjemalcev distribuiranih 257.421 m3 pitne vode.

 

Izdatnost vira in fizikalno-kemijske lastnosti vode:

Izdatnost vodnega vira l/s

Tretiranje /obdelava vode

pH vrednost

vode

Elektro-prevodnost vode

(v µS/cm)

 

Trdota vode

(v 0N)

 

Kalcij

(mg/l)

 

Magnezij

(mg/l)

 

Kalij

(mg/l)

 ca. 18-30

Da

(plinski klor + UV)

7,66

302

10,4

(srednje trda)

 31

 16

 0,22

 

Vodovodni sistem (VS) Belca:

Vodovodni sistem Belca s pitno vodo oskrbuje naselje Belca (161 odjemalcev).

V letu 2023 je bilo iz VS do odjemalcev distribuiranih 3.051 m3 pitne vode.

 

Izdatnost vira in fizikalno-kemijske lastnosti vode:

Izdatnost vodnega vira l/s

Tretiranje /obdelava vode

pH vrednost

vode

Elektro-prevodnost vode

(v µS/cm)

 

Trdota vode

(v 0N)

 

Kalcij

(mg/l)

 

Magnezij

(mg/l)

 

Kalij

(mg/l)

 ca. 1,5

Da (UV)

8,14

344

10,9

(srednje trda)

 

 

 

 

Vodovodni sistem Dovje:

Vodovodni sistem Dovje s pitno vodo oskrbuje naselje Dovje (596 odjemalcev). 

V letu 2023 je bilo iz VS do odjemalcev distribuiranih 25.032 m3 pitne vode.

 

Izdatnost vira in fizikalno-kemijske lastnosti vode:

Izdatnost vodnega vira l/s

Tretiranje /obdelava vode

pH vrednost

vode

Elektro-prevodnost vode

(v µS/cm)

 

Trdota vode

(v 0N)

 

Kalcij

(mg/l)

 

Magnezij

(mg/l)

 

Kalij

(mg/l)

 ca. 2-5 (skupno)

Da

(Natrijev hipoklorit + UV)

7,46

(vir: Ancelj)

7,81

(vir:

Jencnov)

285 (vir: Ancelj)

339

(vir: Jencnov)

9,9

(vir: Ancelj -srednje trda)

11,6

(vir: Jencnov -srednje trda)

 32

 17

 0,46

 

Vodovodni sistem (VS) Mojstrana:

Vodovodni sistem Mojstrana s pitno vodo oskrbuje 1223 odjemalcev v naseljih:

 • Mojstrana,
 • Podkepa in
 • Belca (Belca št. 2).

V letu 2023 je bilo iz VS do odjemalcev distribuiranih 56.298 m3 pitne vode. 

 

Izdatnost vira in fizikalno-kemijske lastnosti vode:

Izdatnost vodnega vira l/s

Tretiranje /obdelava vode

pH vrednost

vode

Elektro-prevodnost vode

(v µS/cm)

 

Trdota vode

(v 0N)

 

Kalcij

(mg/l)

 

Magnezij

(mg/l)

 

Kalij

(mg/l)

ca. 4-7 

Da (UV)

7,99

326

10,1

(srednje trda)

 37

 8,9

 0,23

 

Vodovodni sistem (VS) Zgornja Radovna:

Vodovodni sistem Zg. Radovna s pitno vodo oskrbuje naselje Zg. Radovna (64 odjemalcev).

V letu 2023 je bilo iz VS do odjemalcev distribuiranih 5.708 m3 pitne vode.

 

Izdatnost vira in fizikalno-kemijske lastnosti vode:

Izdatnost vodnega vira l/s

Tretiranje /obdelava vode

pH vrednost

vode

Elektro-prevodnost vode

(v µS/cm)

 

Trdota vode

(v 0N)

 

Kalcij

(mg/l)

 

Magnezij

(mg/l)

 

Kalij

(mg/l)

Biščkovo zajetje 

ca. 0,1-0,5

Da (UV)

8,08

328

10,5

(srednje trda)

 

 

 

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.