Preskoči glavno vsebino

Do kdaj se moram priključiti na javno kanalizacijo?

Kjer je zgrajeno kanalizacijsko omrežje, je v skladu z zakonodajo obvezna priključitev na kanalizacijo v roku šestih mesecev.

 

Kako dobim oceno obratovanja za malo komunalno čistilno napravo? 

Vsi uporabniki, ki imate vgrajeno malo komunalno čistilno napravo, morate oddati vlogo za oceno obratovanja MKČN. Vlogi je potrebno priložiti Izjavo o lastnostih MKČN ter tehnično dokumentacijo čistilne naprave. Po terenskem ogledu delovanja MKČN in izdelani pozitivni oceni obratovanja, vam bomo znižali strošek okoljske dajatve za odpadne vode. Oceno obratovanja je običajno potrebno obnoviti pri odvozu mulja iz MKČN.

 

Na koliko časa se praznijo greznice in male komunalne čistilne naprave (MKČN)?

Odvisno od velikosti naprave, ki jo imate. Odvisno od velikosti naprave, ki jo imate. Brezplačen odvoz blata iz greznic in MKČN izvajamo enkrat na 3 leta. O rednem odvozu pred iztekom treh let boste predhodno pisno obveščeni. Na podlagi pisnega obvestila se boste dogovorili o dnevu odvoza.

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.