Preskoči glavno vsebino

Priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje

Veljavna zakonodaja, ki jo je sprejelo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, predpisuje, da je tam, kjer je javna kanalizacija že izgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov.

Na območjih, kjer ni izgrajene javne kanalizacije, morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi.

 

Pred izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje, morate pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo.

 

  • V primeru novogradnje ste soglasje za priključitev pridobili že ob pridobitvi gradbenega dovoljenja. V primeru priklopa obstoječega objekta pa na Komunalo Kranjska Gora oddate vlogo za izdajo soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za obstoječ objekt.
  • Po pridobljenem soglasju na Komunalo Kranjska Gora oddate izpolnjeno Vlogo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Priključek mora pred zasipom pregledati upravljalec.

 

Stroški izgradnje 

Stroške izgradnje kanalizacijskega priključka nosi lastnik objekta.

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.