Preskoči glavno vsebino

DOPOLNITEV LETNEGA POROČILA O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE IN SKLADNOSTI OSKRBE S PITNO VODO iz VODOVODOV V UPRAVLJANJU KOMUNALE KRANJSKA GORA, d.o.o (za leto 2023)

  

1. Poročilo o kakovosti pitne vode iz vodovodov v upravljanju Komunale JKP Kranjska Gora za leto 2023 v skladu s Prilogo 4 Uredbe o pitni vodi (UL RS št. 6/23) *

*(izvajalec NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Center za okolje in zdravje Oddelek za pitne in kopalne vode, Enota Kranj Gosposvetska ulica 12, 4000 KRANJ).  

 

2. Cena dobavljene pitne vode za liter in kubični meter

Cena za storitev oskrbe s pitno vodo (vodarina) znaša 0,5685 €/m3.

V ceno pitne vode ni vključen 9,5-odstotni DDV.

 

Cena

(v EUR brez DDV/m3)

DDV 9,5 %

Cena

( v EUR z DDV/m3)

 

VODARINA

0,5685

0,0540

0,6225

OMREŽNINA

Cena

(v EUR brez DDV)

DDV 9,5 %

Cena

(v EUR z DDV)

DN 13-20

4,157

0,395

4,552

DN 25-32

12,471

1,185

13,656

DN 40

41,570

3,949

45,519

DN 50

50,484

4,796

55,280

DN 65

96,975

9,213

106,188

DN 80

132,6314

12,600

145,2314

 

 

3. Količina pitne vode, ki jo je v letu 2023 porabil uporabnik javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kranjska Gora

Povprečna dnevna /letna poraba pitne vode na prebivalca v Občini Kranjska Gora v letu 2023*

(v m3)

Povprečna dnevna /letna poraba pitne vode na prebivalca v Sloveniji**

(v m3)

0,118 /43,07

0,166/60,6

*Podatki o prodani vodi upravljavca javnih vodovodov v občini Kranjska Gora za leto 2023;

**Vir: RS, Statistični urad, podatki za leto 2022.

 

 

4. Naslov spletnega mesta upravljavca javnih vodovodov v občini Kranjska Gora, kjer so objavljene vse informacije v zvezi s pitno vodo: www.komunala-kg.si

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.