Preskoči glavno vsebino

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda

Na območju občine Kranjska Gora izvajamo obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

 

OSNOVNE NALOGE:

  • vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
  • nadziramo odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
  • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin,
  • prevzem in obdelava blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev enkrat na tri leta,
  • prevzem in obdelava blata iz premičnih suhih stranišč,
  • upravljanje in vzdrževanje ČN Tabre,
  • izdaja smernic in soglasij v skladu z odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi.


DEŽURNA ŠTEVILKA

T: 04 588 61 80

E-pošta: ...

 

CN tabre 

 

ČN tabre 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.