Vodovod

Dela na vodovodnem sistemu:

  • distribucija in kontrola pitne vode
  • čiščenje zajetij in rezervoarjev
  • vzdrževanje in popravila cevovodov
  • dopolnjevanje katastra vodnih virov in omrežja

 

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

 

Obvestilo predstavlja način in mesta, kjer se občani seznanijo z vsemi informacijami v zvezi z oskrbo s pitno vodo. Uporabnike obveščamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi  (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) oz. navodili nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ):

 

Člen1

Časovna opredelitev

Čas obveščanja

Načina obveščanja

 9.

Vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje

 

Od začetka veljavnosti ukrepa (če se izreče), a najkasneje v sedmih dneh

1. Osebno 2

(po telefonu, faksu, E- pošti)
2. S pisnim obvestilom v nabiralniku oz. na oglasni deski uporabnika (ov) hišnega vodovodnega omrežja (pri več stanovanjskih stavbah)

3. Telefonsko oz. elektronska pošta

 21.

Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)3

1. Lokalni Radio Triglav

2. Spletna stran upravljavca

3. Lokalna televizija ATM Kr. Gora

4. Elektronska pošta -javni objekti

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah od začetka oz. preklica ukrepa

1. Aplikacija

www.npv.si

(obveščanje NIJZ, NLZOH, ZIRS)

 22.

Ob izvajanju ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti

 

 

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu

1. Lokalni Radio Triglav
2. Spletna stran upravljavca

3. Lokalna televizija ATM Kr. Gora

31. 

Ob odstopanju posameznih vrednosti parametrov od zakonsko dovoljenih

 

 

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh3

1. Lokalni Radio Triglav
2. Spletna stran upravljavca

3. Lokalna televizija ATM Kr. Gora

4. Elektronska pošta -javni objekti

31. 

Obveščanje uporabnikov o skladnosti pitne vode v okviru notranjega nadzora

Najmanj enkrat letno

1. Lokalno glasilo Zgornjesavc

2. Spletna stran upravljavca https://www.komunala-kg.si/novice

3. Priloga k položnicam

 34.

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

 

Najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca za preteklo leto)

1. Aplikacija

www.npv.si

(obveščanje NIJZ, NLZOH, ZIRS)

1 Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).
2 Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov zadostuje ta način obveščanja (samo osebno).

3Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.