Vodovod

Dela na vodovodnem sistemu:

  • distribucija in kontrola pitne vode
  • čiščenje zajetij in rezervoarjev
  • vzdrževanje in popravila cevovodov
  • dopolnjevanje katastra vodnih virov in omrežja

 

Obveščanje uporabnikov

Kot upravljavec javnega vodovodnega sistema (vodovoda) v Občini Kranjska Gora, na podlagi določil Pravilnika o pitni vodi * (Ur. list RS št. 19/04 in 35/04 - 9., 21., 22., 31. in 34. člen) uporabnikom - občanom sporočamo, da bodo informacije o načinu obveščanja oz. posredovanja podatkov o stanju (kvaliteti) pitne vode v občini, morebitnih prekinitvah oz. motnjah v oskrbi z vodo, ter vsa navodila in priporočila, ki smo jih dolžni posredovati v zvezi z zagotavljanjem zdravstvene ustreznosti pitne vode, objavljene preko Radia Triglav Jesenice, lokalne televizije ATM TV in na spletnih straneh www.komunala-kg.si.

 

To obvestilo predstavlja način in mesta, kjer se bodo občani lahko seznanili z vsemi informacijami v zvezi z oskrbo s pitno vodo.

 

Uporabnike obveščamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi oz. navodili Inštituta za varovanje zdravja RS:

  1. V primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje.
  2. V primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode.
  3. V primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti.
  4. V primeru odstopanja posameznih parametrov od zakonsko predpisanih vrednosti.
  5. V skladu z načrtom notranjega nadzora - to je v primeru izrednih razmer oz. vsaj 1 krat letno na krajevno primeren način (do 30.4.2012 za preteklo leto v lokalnem glasilu ''Zgornjesavc'') o USTREZNOSTI in SKLADNOSTI PITNE VODE.

 

člen* ČASOVNA OPREDELITEV NAČINI OBVEŠČANJA
9.

Neskladnost hišnega vodovodnega omrežja:

Čimprej, najkasneje v sedmih dneh

1. osebno**

2. z dopisom, poslanim po pošti

3. z dopisom, poslanim po e pošti / faksu

 

21.

Če je podana potencialna nevarnost za

zdravje odjemalcev:

Čimprej, najkasneje v dveh urah

(obvešča se vsak dan do preklica)***

1. lokalni radio Triglav

2. spletna stran Komunale Kr. Gora

3. lokalna televizija ATM

4.  javni objekti - osebno / po e pošti / faksu 

5. spletna aplikacija: http://www.npv.si/

 

22.

Ob izvajanju ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti:

Čimprej, najkasneje v enem dnevu***

1. lokalni radio Triglav

2. spletna stran Komunale Kr. Gora

3. z dopisom, poslanim po e pošti / faksu

4.  javni objekti - osebno / po e pošti / faksu 

31.

Ob odstopanju posameznih vrednosti parametrov

od zakonsko dovoljenih:

Čimprej po pridobitvi dovoljenja, najkasneje v sedmih dneh***

 

1. lokalni radio Triglav

2. spletna stran Komunale Kr. Gora

3. z dopisom, poslanim po e pošti / faksu

4.  javni objekti - osebno / po e pošti / faksu 

 

34.

Obveščanje uporabnikov o zdravstveni ustreznosti pitne vode in njeni skladnosti s predpisi (notranji nadzor):

najmanj enkrat letno

 

 

Letno poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode in njeni skladnosti s predpisi:

najmanj enkrat letno (najkasneje do 31.marca za preteklo leto)

 

 

1. lokalno glasilo 'Zgornjesavc''

2. spletna stran Komunale Kr. Gora

 

 

 

1. spletna aplikacija: http://www.npv.si/

 

     
 

 

 
**

Osebno:  kratek dopis, ki se izroči uporabniku s položnico ali

neposredno v nabiralnik

 
***

uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali

prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz.

dovoljenem odstopanju

 
     

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.