Pravilnika in obvestila

V občini Kranjska Gora je srednje trda voda

 

Zdravstvena ustreznost pitne vode v občini Kranjska Gora

V tabeli podajamo pregled vrednosti nekaterih parametrov v pitni vodi in mejne vrednosti.

 

TABELA

 

 

Tabela1: Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2019:

 

VODOVODNI SISTEM:

Mikrobiološke analize

Kemijske analize

SKUPAJ

SKLADNE

NESKLADNE

SKUPAJ

SKLADNE

NESKLADNE

Rateče

18

17

1

/

/

/

Korensko sedlo

7

6

1

1

1

0

Kranjska Gora

57

47

10

3

3

0

Jasna

10

8

2

1

1

0

Belca

9

9

0

1

1

0

Dovje

19

16

3

1

1

0

Mojstrana

25

16

9

2

2

0

Zg. Radovna

9

5

4

1

1

/

Skupaj

154

124

30

10

10

0

 

 

Posredovanje informacij vezanih na oskrbo s pitno vodo

Vse odjemalce pitne vode iz javnih vodovodov v občini KRANJSKA GORA obveščamo, da bodo vse informacije, ki zadevajo oskrbo s pitno vodo v smislu zdravstvene ustreznosti oz. skladnosti s predpisi, morebitnih večjih prekinitev dobave pitne vode oz. potencialnih omejitev njene uporabe, objavljene na:

  • Spletni strani podjetja (www.komunala-kg.si)
  • Radiu Triglav Jesenice
  • Lokalni televiziji (ATM Kranjska Gora)

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.