Pravilnika in obvestila

V občini Kranjska Gora je srednje trda voda

 

Zdravstvena ustreznost pitne vode v občini Kranjska Gora

 

POROČILO - TABELA 2022

 

TABELA 2021 

 

 

Tabela 1: Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2022:

 

VODOVODNI SISTEM:

Mikrobiološke analize

Kemijske analize

SKUPAJ

SKLADNE

NESKLADNE

SKUPAJ

SKLADNE

NESKLADNE

Rateče

7

7

0

1

1

0

Korensko sedlo

4

3

1 – omrežje

1

1

0

Kranjska Gora

24

20

3 – zajetje, surova voda

1 - omrežje

6

6

0

Jasna

3

3

0

1

1

0

Belca

4

4

0

1

1

0

Dovje

9

7

2 – zajetje, surova voda

5

4

1 - omrežje

Mojstrana

10

10

0

1

1

0

Zg. Radovna

6

3

2 – zajetje, surova voda

1- omrežje

2

2

0

Skupaj

67

57

10

18

17

1

 

V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora na območju občine Kranjska Gora odvzetih 67 vzorcev pitne vode za mikrobiološke analize in 18 vzorcev pitne vode za kemijske analize. Skladnost pitne vode smo spremljali na zajetjih, vodooskrbnih objektih in pri končnih uporabnikih na internem vodovodnem omrežju.

 

Večina neskladnih vzorcev je bila odvzetih na zajetju, surova voda. V dveh neskladnih vzorcih odvzetih na omrežju so bile prisotne koliformne bakterije v nizkem številu, ki so indikatorski parametri in ne predstavljajo resnejšega tveganja za zdravje uporabnikov pitne vode. V enem vzorcu odvzetem na omrežju pa so bile poleg koliformnih bakterij prisotne tudi fekalne bakterije (E. coli)  v nizkem številu. Upravljavec je izvedel ukrepe, ki so neskladnost odpravili. Zajetje, ki je prestavljajo tveganje za zdravje uporabnikov je bilo izločeno.

 

V letu 2022 je bila večina vzorcev skladna s Pravilnikom o pitni vodi, zato ocenjujemo, da je pitna voda v občini Kranjska Gora zdravstveno ustrezna.

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.