Pravilnika in obvestila

V občini Kranjska Gora je srednje trda voda

 

Zdravstvena ustreznost pitne vode v občini Kranjska Gora

 

TABELA

 

 

Tabela1: Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2021:

 

VODOVODNI SISTEM:

Mikrobiološke analize

Kemijske analize

SKUPAJ

SKLADNE

NESKLADNE

SKUPAJ

SKLADNE

NESKLADNE

Rateče

14

13

1 - omrežje

1

1

0

Korensko sedlo

3

2

1 – zajetje, surova voda

1

1

0

Kranjska Gora

35

31

3 – zajetje, surova voda

1 - omrežje

4

4

0

Jasna

5

5

0

1

1

0

Belca

5

5

0

1

1

0

Dovje

20

19

1 – zajetje, surova voda

4

3

1 - omrežje

Mojstrana

13

9

2 – zajetje, surova voda

2 - omrežje

1

1

0

Zg. Radovna

7

6

1 – vodohran, surova voda

1

1

0

Skupaj

102

90

12

14

13

1

 

Posredovanje informacij vezanih na oskrbo s pitno vodo

Vse odjemalce pitne vode iz javnih vodovodov v občini KRANJSKA GORA obveščamo, da bodo vse informacije, ki zadevajo oskrbo s pitno vodo v smislu zdravstvene ustreznosti oz. skladnosti s predpisi, morebitnih večjih prekinitev dobave pitne vode oz. potencialnih omejitev njene uporabe, objavljene na:

  • Spletni strani podjetja (www.komunala-kg.si)
  • Radiu Triglav Jesenice
  • Lokalni televiziji (ATM Kranjska Gora)

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.