Pravilnika in obvestila

V občini Kranjska Gora je srednje trda voda

 

Zdravstvena ustreznost pitne vode v občini Kranjska Gora

V tabeli podajamo pregled vrednosti nekaterih parametrov v pitni vodi in mejne vrednosti.

 

TABELA

 

Posredovanje informacij vezanih na oskrbo s pitno vodo

Vse odjemalce pitne vode iz javnih vodovodov v občini KRANJSKA GORA obveščamo, da bodo vse informacije, ki zadevajo oskrbo s pitno vodo v smislu zdravstvene ustreznosti oz. skladnosti s predpisi, morebitnih večjih prekinitev dobave pitne vode oz. potencialnih omejitev njene uporabe, objavljene na:

  • Spletni strani podjetja (www.komunala-kg.si)
  • Radiu Triglav Jesenice
  • Lokalni televiziji (ATM Kranjska Gora)